Kort om Dezall lamptops

Dezalls takkoppar är ett helt nytt sätt att hänga upp lampor. Enkelt och lite annorlunda mot vanliga takkoppar. Takkoppens konstruktion har tre syften, den skall sitta tätt mot taket, den skall vara enkel att montera, och, den ska vara snygg.

För att sitta tätt mot taket finns en funktion inuti som gör att man enkelt kan skruva lamptoppen med handen mot taket. För att slippa mixtra med elen så har vi gjort den delbar. För att den ska vara snygg har vi lagt energi på både form, material och färg.

Resultatet är vi nöjda med. Takkopparna sitter snyggt både i vanliga tak och i snedtak, de är flexibla så att de passar olika kroklängder, har gott om plats för överbliven sladd och har en extra ring som gör att du kan få tät kontakt med taket även om du skulle ha sidokommande el. Du kan till och med leda vidare till flera lampor på rad eller i grupp. Du behöver inga verktyg eller el-kompetens. Det är enkelt och snabbt.  

För en enkel visning hur den smarta funktionen kan underlätta för dig att sätta upp din lampa, se även vårt klipp på Youtube på http://www.youtube.com/watch?v=BBUF8lqJvQE, eller se fler bilder på vår hemsida www.dezall.se.

Takkopparna finns i 4 olika modeller, räknat med färger kan du välja mellan hela 20 olika varianter. 

Här ovan ser du ett bildspel med bilder och miljöer där våra lamptoppar är integrerade i olika rum och med olika typer av lampor. Kanske kan du förändra utseendet på just din lampa?!?

Short on Dezall lamptops

Dezall's ceiling cups is a whole new way to install pendant lamps. Easy and a little bit different from standard ceiling cups. The construction of the ceiling cup has three purposes; it should sit tightly to the ceiling, it should be simple to install, and, it should have a nice design.  

To be able to sit tightly to the ceiling, there is a function inside, which makes it possible to screw the ceiling cup with your hand to the ceiling. To avoid having to fix with the electricity, we have made it dividable. To make a nice design, we have put some effort into both shape, materials and colour. 

We are happy with the result. The ceiling cups sit nicely both in normal and sloping ceilings, they are flexible so that they fit different lengths of hook, they have plenty of room for excess cord and they have an extra ring that makes it possible to have a tight contact with the ceiling even if the electricity comes from the side. You can even lead on the electricity to more lamps in a row or in a group. You don't need any tools or electricity competence. It is easy and quick. 
 
To see the smart function that can facilitate your lamp installation, see also our clip on Youtube at http://www.youtube.com/watch?v=BBUF8lqJvQE, or see more photos on our home page www.dezall.se.

The ceiling cups come in 4 different models, and including all our colours, you can choose from 20 different variants!

Here above you see some photos where our lamptops are integrated into different environments and with different kinds of lamps. Maybe you can change the looks of your particular lamp?!?


 
Dezall shop.
More info: www.dezall.se.
Mail: info@dezall.se / Instruction clip: http://www.youtube.com/watch?v=BBUF8lqJvQE.