Dezall Musica

Modellen Dezall Musica är formad med ett musikinstruments eleganta former. Den är liten och nätt. Självklart enkel att montera.

Dezall Musica har liksom alla dezalls takkoppar en smart funktion på insidan som gör att de alltid sitter perfekt mot taket (både med rakt tak, snedtak, stor eller liten krok, massor av sladd, elen från taket eller från sidan). Du monterar din lampa lätt på ett par minuter, utan verktyg. Kolla in den smarta lösningen på produktsidorna. 


Dezall Musica
The model Dezall Musica has a shape that ressembles the elegant shapes of musical instruments. It is small and neat. Of course easy to install.

Dezall Musica has - like all other of Dezall's ceiling cups - a smart function on the inside which makes it to always sit perfectly against the ceiling (both with straight or sloping ceilings, big or small hook, lots of excess cord, the electricity from the ceiling or from the side). You can install your lamp easily in a few minutes, without tools. Check the smart solution in the product pages. 

 
 
Dezall shop.
More info: www.dezall.se.
Mail: info@dezall.se / Instruction clip: http://www.youtube.com/watch?v=BBUF8lqJvQE.